top of page

PRIVACY STATEMENT

 

Uw privacy staat bij ons hoog in het vaandel. De persoonsgegevens verwerken wij met zorg. Dit houdt in dat we uw gegevens goed beschermen, beveiligen en niet aan derden verstrekken. We volgen de richtlijnen van de wet en regelgeving zoals is neergelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

De verwerking van de persoonsgegevens beperken wij tot waarvoor de gegevens door u zijn verstrekt aan ons. Hieronder kunt u verder lezen hoe uw gegevens worden verwerkt en waarvoor ze worden gebruikt.

 

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens

De Old-School Musical Foundation (OSMF) is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens welke u aan ons doorgeeft middels de website www.osmf.nl en/of via inschrijving. De OSMF bepaalt de doeleinden en de verwerking van de persoonsgegevens zelf en leeft de wettelijke vereisten op dit gebied na.

 

Doelen van de verwerking van persoonsgegevens

De OSMF verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 

  1. U te informeren over de lessen, voorstellingen, optredens/activiteiten van de OSMF

  2. Voor fiscale verplichtingen

 

De persoonsgegevens die verwerkt worden, zijn enkel de gegevens die nodig zijn ter uitvoering van de bovenstaande doelen. Dit zijn onder andere: NAW-gegevens, geboortedatum, geslacht, e-mailadres, telefoonnummer en bankgegevens (rekeningnummer en naam bankhouder).

 

Delen met derden

De persoonsgegevens worden niet verstrekt aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt. Uw persoonsgegevens worden niet verwerkt voor commercieel gebruik. Ze worden niet verkocht, verhuurd, verdeeld of anderszins commercieel ter beschikking gesteld aan derden.

 

Website en Cookies

Op de website wordt gebruik gemaakt van cookies om uw gebruiksgemak te optimaliseren. Cookies zijn tekstbestanden die informatie opslaan op uw computer of mobiele apparaat over uw bezoek aan de website. Ze kunnen niet gebruikt worden om virussen te verspreiden of om uw privégegevens of wachtwoord op uw computer te achterhalen.  

 

Indien u ervoor kiest de cookies niet te accepteren, kunt u nog steeds gebruikmaken van de website zonder dat dit consequenties heeft voor uw bezoek aan de website.

 

Indien u geen gebruik wil maken van cookies, kunt u dit uitzetten via uw internetbrowser.

 

Beveiliging van persoonsgegevens

 

De bescherming van uw persoonsgegevens is zeer belangrijk voor ons. Wij nemen, conform de eisen van de AVG, passende en adequate maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen uit te sluiten.

 

Bewaren van de persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden zoals hierboven beschreven.

 

Uw privacyrechten

Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via info@osmf.nl

 

Wijzigingen

De OSMF behoudt het recht om wijzigingen aan te brengen in het Privacy Statement. Indien er wijzigingen optreden in de regels rondom het de privacy- en cookiebeleid wijzigen wij ons privacybeleid.

 

Laatste update: 20 mei 2018.

bottom of page